Zhromaždenie členov klubu

08.02.2014 14:14

 Stručnou informáciou sa po mesiaci vraciame k ôsmemu zhromaždeniu členov klubu. To sa uskutočnilo ešte 11.januára v priestoroch Domu Matice Slovenskej a zúčastnila sa na ňom drvivá väčšina členov klubu, z ktorých až p仝 bolo nováčikov. Snáď sa títo zapoja do činnosti klubu v najbližších mesiacoch v čo najvyššej miere.
Zásadné závery zo zhormaždenia:

  • Vedúci pre finančné zabezpečenie vyzval hráčov FBC Slovan k plneniu si záväzkov v predpísanom časovom termíne, aby sa nestávalo, že pokladňa klubu je prázdna (tu treba hráčov FBC Slovan pochváliť, za január zlepšili platobnú disciplínu a znížili dlh voči klubu o tretinu. Dobojované však nie je, stále sme chudobní ani kostolné myši :)
  • Vo voľbách vedenia klubu sa potvrdilo dovtedajšie zloženie, ktoré takto začne spoločne už tretí pracovný rok. Dvaja členovia klubu vo voľbách vedúceho pre športovú činnosť navrhli alternatívneho kandidáta zo Švédska, ktorý však nie je členom klubu a tak ani nemôže by zvolený do funkcie :)
  • Hlavným cieľom klubu v roku 2014 je rozbehnutie systematickej práce s mládežou, keďže len takto môžme začať pomaly dobieha florbalovo vyspelejšie regióny na Slovensku. K tomu je však potrebné splniť jednu veľkú úlohu - zapoji širšie množstvo členov klubu (a pokiaľ možno aj nečlenov) do aktivít klubu - začína by totiž toho priveľa na to, aby to všetko ťahali len dvaja - traja ľudia. Je potrebné nájsť niektorým ozaj šikovným členom ich miesto v pracovnom tíme, pretože ak sa tak nestane, začneme stangnovať.

V rámci voľnej diskusie sa rozprúdila skutočne zaujímavá debata na všetky možné témy. Zväčša šlo o utuženie vzťahov v rámci členstva klubu, či o zlepšenie podmienok na tréningy. Zo zaujímavejších vecí je hodné pripomenúť plánovaný Gemerský pohár v Miniflorbale, niekoľkodňový florbalový turnaj, ktorý by sa mal odohrať začiatkom letných prázdnin a mal by byť určený prevažne pre mladé florbalové partie stredoškolákov hľadajúcich rozumné vyplnenie voľného času počas školského voľna. Zhromaždením bol nápad prijatý a dohodnuté bolo vekové obmedzenie hráčov na U23.

Späť

Kontakt

FBC Slovan Rimavská Sobota
Liesková 2
979 01 Rimavská Sobota

0908 548 510

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode