FLORBALOVÝ KLUB SLOVAN RIMAVSKÁ SOBOTA

Založený: 28.apríla 2010, hlási sa k tradícii Š.K.Slovan Rimavská Sobota založeného 23.februára 1922

Sídlo klubu: Telocvičňa "Osemnástka", Liesková 2, 979 01 Rimavská Sobota

Korešpondenčná adresa klubu: FBC Slovan, Dobšinského 46/28, 979 01 Rimavská Sobota

IČO: 42190754
DIČ: 2024132007

Číslo bežného účtu: SK46 0200 0000 0033 7112 9456

Telefón: 0903 780 823,  0908 548 510

E-mail: fbcslovanrimavskasobota@szfb.sk, fbcslovan@gmail.com

Stanovy klubu

(platné od 4.11.2016)

Vedúci klubu (štatutárny zástupca)

Michal Radnóti

Slovanisti (členovia najvyššieho orgánu)

Jozef Alušík

Richard Totkovič

Lukáš Benda

Andrej Bodor

Pavol Rapčan

RNDr. Peter Nôta

Kristína Čintalanová

Filip Franko

Lukáš Nôta

 

Kto sme?
Prečo práve My?
Prečo práve Slovan?

Sme športovci a dlhoroční fanúškovia športu v Rimavskej Sobote. Sme pyšní na sobotské športové úspechy, chápeme neúspechy i prehry, ktoré k tomu patria. Myslíme si ale, že šport ako dôležitý nástroj pestovania zdravia, i ducha, i medziľudskej spolupráce, sa vybral po nesprávnej ceste - cieľom sú sláva, prachy - kamarátstvo, zábava a zdravé idey šli bokom. Keď nás už nebavilo sa na to len prizerať, rozhodli sme to aspoň v našom meste zmeniť.

Začať hrať florbal sme v roku 2010 považovali za vhodný spôsob. Pretože florbal je kolektívny šport a pritom nový, nuž sme ho mohli začať organizovať podľa vlastných predstáv. Začali sme doslova s jedinou zlomenou loptičkou, niektorí z nás sa s florbalom nestretli ani len v škole. Postupne sme však florbalu v Rimavskej Sobote a okolí prerazili cestu a dostali ho do povedomia širšej verejnosti. A to nielen vďaka odhodlaniu, aké je pre Soboťanov typické, ale najmä zásadám, ktoré od založenia klubu nemeníme:

  •     Sme pyšní na to, že reprezentujeme mesto Rimavská Sobota a športový klub Slovan.
  •     V každom zápase nechávame srdce na palubovke v duchu hesla "Umrieť treba s úsmevom a v stoji!"
  •     Hráme pre našich priaznivcov, aj keby boli len dvaja.

 

Pri zakladaní klubu sme ani na sekundu neváhali so zvolením jeho názvu a farieb. Veď športový klub Slovan v meste jestvoval od roku 1922 a za tie roky si získal srdcia fanúšikov. Rovnako modrá a biela sú od čias stredovekých farbami patriacimi k mestu Rimavská Sobota.

Od roku 2010 sme urazili časť púte, no stále odhodlane kráčame vpred, veď toho máme stále veľa pred sebou! Pridáš sa a pomôžeš nám na našej ceste vpred?

Smiech? Prejde!
Nás? Nikdy :)