Výročie a zhromaždenie členov klubu

28.04.2014 08:08

Všetko je to vlastne jeden veľký omyl.
Jedného jesenného dňa roku 2009 našla skupina zápasníkov v telocvični T-18 v Rimavskej Sobote divnú bielu plastovú deravú loptičku, s ktorou sa podujala hrať futbal.
Keď už bola táto loptička v temer nepoužiteľnom stave, začala sa táto skupina zaujímať o originálny šport, ktorý sa touto loptičkou hráva. Od časti svojich nezápasníckych kamarátov, ktorí túto čudesnú hru hrávali na stredných školách sa dozvedeli, že ide o florbal.
Napadla ich celkom nelogická vec, ale tak to už v živote chodí: založme florbalový klub.
V jedno nedeľné dopoludnie na začiatku februára 2010 sa tak v telocvični, v priestoroch činkárne stretlo zakladajúcich 9 členov na prípravnom zhromaždení pre založenie florbalového klubu: Igor Bejtic, Jozef Alušík, Miroslav Dzian, Michal Radnóti, Ondrej Tomko, Richard Totkovič, Tomáš Brozman, Tomáš Lipták a Zoltán Házik.
Keďže gramotnosť nebola nikdy ich silnou stránkou, kým Ministerstvo vnútra prijalo asi jedny z najjednoduchších stanov športového klubu vo svojej histórii (aj po pripomienkach ministerstva majú do dnešných dní dvaajštvrť strany), istý čas to trvalo a tak dátumom oficiálneho vzniku FBC Slovan Rimavská Sobota sa stal 28.apríl 2010.
Dnes sú tomu tedy štyri roky. Počas nich sme urazili kus cesty, od jednej loptičky k registrovanému družstvu v 2.lige, od deviatich nadšencov v rozpadnutej telocvični k 130 hráčom Miniflorbalovej ligy. A kráčame po nej ďalej.
Najbližšie zhormaždenie členov klubu sa uskutoční 30.mája 2014 v Dome Matice Slovenskej v Rimavskej Sobote od 16:00. Hráči A družstva FBC Slovan dostanú na tento deň ďalšie pokyny, ak ich nedostali, nech si ich pýtajú :)

P.S. Prvá loptička, ktorá má toto všetko na svedomí stále žije a na požiadanie si ju je možné obzrieť.

Späť

Kontakt

FBC Slovan Rimavská Sobota
Liesková 2
979 01 Rimavská Sobota

0908 548 510

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode