Pozvánka na Zhromaždenie Slovanistov

05.10.2018 10:28

Vedúci klubu Michal Radnóti v zmysle čl.18 stanov klubu zvoláva na pondelok 08.októbra Zhromaždenie Slovanistov od 18:00 do 19:00 v Osemnástke.
Zhromaždenie Slovanistov je najvyšším orgánom športového klubu FBC Slovan Rimavská Sobota. Keďže ide o prvé zhromaždenie v tomto roku, prebehnú okrem iného voľby vedúceho klubu a bude sa schvaľovať rozpočet a členský príspevok. Ďalšie body programu sa budú schvľovať na úvod zhromaždenia podľa požiadaviek stanov a členov klubu.

Zhromaždenie je verejné, preto sú pozvaní všetci členovia najvyššieho orgánu (Radnóti, Alušík, Totokovič, Benda, Bodor, Rapčan, Peter Nôta, Čintalanová, Franko, Lukáš Nôta), záujemcovia o členstvo v najvyššom orgáne, súčasní či bývalí hráči, rodičia a pod.

Pre uznášaniaschopnosť zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina členov.

Späť

Kontakt

FBC Slovan Rimavská Sobota
Liesková 2
979 01 Rimavská Sobota

0908 548 510

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode