Pozvánka na 7. Zhromaždenie Slovanistov

07.01.2022 10:12

 
Vedúci klubu Jozef Alušík v zmysle čl.18 stanov klubu zvoláva na nedeľu 16.januára Zhromaždenie Slovanistov od 16:00 v Sídle klubu (Rimavská 2).

Zhromaždenie Slovanistov je najvyšším orgánom športového klubu FBC Slovan Rimavská Sobota. V rámci programu (pozri vpravo) bude prejadnaný návrh na doplnenie stanov klubu (možnosť členstva bez príslušnosti k športovému zväzu), finančné záležitosti a najmä príprava osláv 100.výročia založenia Š.K. Slovan Rimavská Sobota. Ďalšie body programu môžu byť doplnené na úvod zhromaždenia podľa požiadaviek členov klubu.

Zhromaždenie je verejné, preto sú pozvaní všetci členovia najvyššieho orgánu, záujemcovia o členstvo v najvyššom orgáne, súčasní či bývalí hráči, rodičia a pod.

Späť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 7.SS

Kontakt

FBC Slovan Rimavská Sobota
Liesková 2
979 01 Rimavská Sobota

0908 548 510

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode