Pozvánka na 6.Zhromaždenie Slovanistov

14.06.2021 09:09

 
Vedúci klubu Jozef Alušík v zmysle čl.18 stanov klubu zvoláva na štvrtok 1.júla Zhromaždenie Slovanistov od 18:00 v Osemnástke.

Zhromaždenie Slovanistov je najvyšším orgánom športového klubu FBC Slovan Rimavská Sobota. V rámci programu odznie každoročná správa o činnosti klubu, prebehnú voľby vedúceho klubu, bude sa schvaľovať rozpočet a členský príspevok. Ďalšie body programu môžu byť doplnené na úvod zhromaždenia podľa požiadaviek členov klubu.

Zhromaždenie je verejné, preto sú pozvaní všetci členovia najvyššieho orgánu, záujemcovia o členstvo v najvyššom orgáne, súčasní či bývalí hráči, rodičia a pod.

Pre uznášaniaschopnosť zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina Slovanistov.

Späť

Kontakt

FBC Slovan Rimavská Sobota
Liesková 2
979 01 Rimavská Sobota

0908 548 510

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode