Plány klubu v roku 2013

04.03.2013 15:18

Dňa 24.februára 2013 sa zišli členovia florbalového klubu Slovan Rimavská Sobota na Zhromaždení členov klubu, aby diskutovali o smerovaní klubu v roku 2013, zvolili členov Vedenia klubu a dali námety, ako ďalej rozvíjať florbal v našom meste.

Zásadné závery zo zhromaždenia sú tieto:

  1. Konštatované bolo splnenie všetkých úloh z posledného stretnutia (info viď tu https://slovanrs.webnode.sk/news/piate-zhromazdenie-clenov-klubu-fbc-slovan/ )
  2. Klub priebežne hospodári s prebytkom, ktorého časť bude venovaná na záverečné vyhodnotenie MFL (poháre, diplomy, medaile ap.). Prebytok je priebežne využívaný na nákup športových potrieb a pomôcok (loptičky, kužele, rozlišovačky...) a administratívne výdavky (členské v SZFB ap.).
  3. Vedúci klubu predniesol správu o činnosti klubu v roku 2012 (kompletné znenie viď tu: https://slovanrs.webnode.sk/news/zhodnotenie-roka-2012/ ).
  4. Za Vedúceho pre športovú činnosť bol zvolený p. Michal Radnóti, za Vedúceho pre finančné zabezpečenie bol zvolený p. Jozef Alušík, za Vedúceho pre komunikáciu bol zvolený p. Richard Totkovič a za Vedúceho klubu zvolený p.Michal Radnóti.
  5. Novým Vedením klubu boli predstavené ciele v roku 2013. Hlavným cieľom je prihlásiť družstvo dospelých do 3.najvyššej florbalovej súťaže na Slovensku v sezóne 2013/2014. Financovanie účasti v lige bude na pleciach hráčov, pričom Vedenie klubu sa prostredníctvom sponzorov bude snažiť minimalizovať mesačný príspevok hráčov predbežne vyčíslený na 10€ mesačne (platný od mesiaca august). V príprave na ligu v rámci vytvárania širšieho kádra FBC Slovan sa v lete zúčastníme 3 turnajov (Xflorbal Cup v polovici mája, TSCup na začiatku júna a Hummel Cup na konci júna). Okrem toho klubu zorganizuje Malohontsko – Novohradský pohár medzi najlepšími troma mužstvami Mestských líg v Lučenci a Rimavskej Sobote v termíne 04.05.2013. V rámci prípravy sa pokúsime zohrať aj prípravné zápasy v rámci Slovenska. Od septembra je v pláne rozbehnúť ďalší ročník MFL na ešte vyššej úrovni, a to najmä vďaka zakúpeniu mantinelov. Ďalším cieľom klubu je vytvorenie dorasteneckého družstva, ktoré by malo samostatné tréningy, povereného trénera a v prípade dostatočného počtu chlapcov by sa zúčastňovalo od budúcej sezóny samostatne MFL, ako aj pravidelných priateľských zápasov v rámci Slovenska.
  6. Na záver sa diskutovalo o možnostiach úpravy pravidiel MFL tak, aby kládli na účastníkov vyššie športové nároky (zníženie počtu hráčov na ihrisku). ZČK nedospelo ku konsenzu a odporučilo zástupcovi organizátora súťaže prediskutovať možnosti vylepšenia MFL so zástupcami jednotlivých družstiev tak, aby už po skončení druhého ročníka ich bolo možné oboznámiť s propozíciami pre tretí ročník a družstvá s nimi súhlasili.

Späť

Kontakt

FBC Slovan Rimavská Sobota
Liesková 2
979 01 Rimavská Sobota

0908 548 510

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode