O čom sa schôdzovalo

19.07.2012 14:18

Prinášame tým členom klubu, ktorí sa včera nemohli zúčastniť piateho zhromaždenie členov klubu najzásadnejšie závery.

  1. klub FBC Slovan Rimavská Sobota bol prijatý za člena Slovenského zväzu florbalu
  2. tým pádom sa otvorila možnosť hrať 3.ligu skupinu stred. Na jednu sezónu je potrebné dať dohromady čiastku cca 2000 €. Gro financovania by na svojich pleciach niesli hráči (mesačný príspevok 10€), zvyšok by bol zabezpečený sponzorsky. Dohodli sme sa, že sa do súťaže prihlásime ak bude aspoň 16 hráčov ochotných zabezpečiť si registračný preukaz do konca augusta (cena za vystavenie preukazu je 20€ + je potrebné dať k dispozícii údaje na preukaz, všetko p.Alušíkovi)
  3. hlavným cieľom klubu je vytvorenie mestskej ligy. Ligu si budú riadiť zúčastnené družstvá, preto vopred nie je možné podať vyčerpávajúce informácie. Tie budú dohodnuté na prvom stretnutí vedúcich prihlásených mužstiev 14.9.2012. Finančná zábezpeka pre družstvo bola stanovená na 50€ (tá sa po sezóne družstvám vráti), okrem toho sa budú skladať už len na prenájom haly. Na stránke klubu budú v priebehu tohto týždňa zverejnené rozšírené informácie.
  4. je možnosť zúčastniť sa turnaja https://sarisskypohar.webnode.sk/pravidla/, ktorý by nám všetkým dal veľmi veľa ďalších skúseností. Záujemcovia o účasť nech prinesú zálohu vo výške 5€ na najbližší tréning (25.7.). V prípade dostatočného počtu sa na turnaj prihlásime. Celkové náklady na účasť odhadujeme na 20€ na hlavu.

Jozef Alušík

Vedúci pre komunikáciu FBC Slovan

Späť

Kontakt

FBC Slovan Rimavská Sobota
Liesková 2
979 01 Rimavská Sobota

0908 548 510

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode